Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Kontakty

Externé riadenie projektu:
Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie
Ing. Jozef Káčer, riaditeľ
www.rrahornepozitavie.sk
tel.:037 / 6426748
mail: rrahornepozitavie@mail.t-com.sk

Interný projektový tím:
Mgr. Eva Kuklová – asistent koordinátora projektu;
Ing. Agnesa Ruschková – projektový asistent;
Ing. Gabriela Šranková – projektový asistent;
Ing. Peter Macko – projektový asistent;
Ing. Igor Gallo – rozpočtár;
Ing. Andrea Gyepes účtovník;

Kontakt:
Odbor strategických činnosti
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Tel.: 037 / 6930364