Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Nitriansky samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na špecializovanú konferenciu

„Energetické možnosti v Nitrianskom regióne“

organizovanú pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu.

Konferencia sa bude konať 17. mája 2010 v Petit Hoteli Santé v obci Santovka, okres Levice

Pozvánka (PDF 137KB)