Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Pri návrhu korporátnej a grafickej identity projektu Energetické zhodnotenie zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja sme vychádzali zo samotnej myšlienky projektu – teda ekologického a ekonomického hľadiska.

Grafická identita projektu SK0083 (PDF 730 KB)