Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Obnoviteľné zdroje energie v aspekte využiteľnosti pre energetické zásobovanie verejných budov.

Odborná publikácia k projektu (PDF 537KB)