Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Príručka pre konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / sprostredkovateľa blokového grantu z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (verzia 2.0)

Príručka pre konečného prijímateľa (PDF 3,8 MB )